Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ


Συνεδρίαση 29Ης Οκτωβρίου 2011
Μίκης Θεοδωράκης- Συμβουλευτική-ΕΥΑ
Πρακτικά
Θέμα: Συνέδριο
Το Σάββατο, 29.10.11, έγινε συνεδρίαση  με τον Μίκη Θεοδωράκη την ΕΠΥΑ και τα μέλη της Προσωρινής Συμβουλευτικής κ.κ. Γ. Κασιμάτη, Π. Νεάρχου και Δ. Κωνσταντακόπουλο.


Η εισήγηση του κ. Θεοδωράκη αφορούσε στο συνέδριο και είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να ασχοληθούμε αποκλειστικά με αυτό.
Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν (ομόφωνα)  οι διαδικασίες του προσυνεδριακού διαλόγου και του συνεδρίου, καθώς επίσης και η εκλογική διαδικασία για την εκλογή του Πολιτικού Συμβουλίου. Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς ήταν η δυσκολία εξεύρεσης οικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Καταλήξαμε ότι η μόνη λύση είναι η οικονομική στήριξη του συνεδρίου από εμάς τους ίδιους. Αποφασίσαμε να υπάρξει ένα παράβολο συμμετοχής 20 € για κάθε σύνεδρο. Ο κ. Θεοδωράκης δήλωσε ότι θα προσφέρει 100€ και τα μέλη της Συμβουλευτικής από 40€ το καθένα.
Σε σχέση με τις διαδικασίες του προσυνεδριακού διαλόγου και του συνεδρίου αποφασίσαμε:
1.      Το Πολιτικό Συμβούλιο , όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα εκλεγεί από τους συνέδρους. Οι υποψήφιοι για το Πολιτικό Συμβούλιο (ΠΣ) θα πρέπει να ανακοινώσουν τα ονόματα τους μέχρι τις 20 Νοεμβρίου και  να στείλουν το βιογραφικό τους στο sparks@spitha-kap.gr Στη συνέχεια οι υποψηφιότητες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κινήματος. 
2.      Τα μέλη της Συμβουλευτικής θα είναι υποψήφιοι για το Π.Σ.
3.      Οι  Σπίθες, προκειμένου να στείλουν εκπρόσωπο στο συνέδριο θα πρέπει μέσα στο Νοέμβριο να κάνουν  2 (δύο) γενικές συνελεύσεις. Μία για την πολιτική εισήγηση και μια για εκλογή εκπροσώπων. Και στις δύο συνελεύσεις θα παρίσταται υποχρεωτικά μέλος της ΕΥΑ ή Σύνδεσμος (από άλλη περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη Σπίθα). Η εκλογή εκπροσώπων θα γίνει σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση που έχει ήδη πάει στις Σπίθες, ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό των μελών που θα πάρουν μέρος στην ψηφοφορία.
4.      15 Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των εκπροσώπων των Σπιθών. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να στείλουν και μία φωτογραφία τους, που θα μπει πάνω στο καρτελάκι του συνέδρου.
ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
1.      Μέχρι 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ολοκλήρωση και αποστολή από τις Σπίθες των προτάσεων για τον κανονισμό/ καταστατικό και την πολιτική εισήγηση. Επεξεργασία από την ΕΥΑ των προτάσεων. Δηλαδή η ΕΥΑ θα συλλέξει τις προτάσεις επί του καταστατικού και της πολιτικής εισήγησης και θα τις επεξεργαστεί προκειμένου να βγουν τα τελικά κείμενα, τα οποία θα είναι οι ίδιες οι αποφάσεις των Σπιθών.
2.      Μέχρι 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ αποστολή από την ΕΥΑ των τελικών προτάσεων/κειμένων (καταστατικό/κανονισμός & πολιτική εισήγηση)  του συνεδρίου προς τις Σπίθες.
3.      Μέχρι 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ εκλογή εκπροσώπων.
4.      Μέχρι 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ αποστολή ομιλιών εκπροσώπων . Οι ομιλίες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι γραπτές. Να σταλούν στην ΕΥΑ, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο έντυπο υλικό του συνεδρίου που θα δοθεί στους συνέδρους την πρώτη ημέρα του συνεδρίου. Εννοείται ότι οι ομιλίες των συνέδρων θα εκπροσωπούν την πλειοψηφία των μελών της Σπίθας τους. 
5.      Μέχρι 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ δήλωση υποψηφιοτήτων. 
6.      Ο προσυνεδριακός διάλογος λήγει στις 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.
7.      Θα μιλήσει 1 (ένας) εκπρόσωπος από κάθε Σπίθα.
8.      Οι ομιλίες των συνέδρων θα είναι πεντάλεπτες (5 λεπτά) και θα αφορούν στην πολιτική εισήγηση και στο καταστατικό.
9.      Το Προεδρείο του συνεδρίου θα εκλεγεί από το Σώμα.
10.  Σταυροδότηση υποψηφίων: Απόφαση Μίκη Θεοδωράκη : Μέχρι 5 (πέντε) σταυροί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου